Separering av gjødsel

 

 

Klikk på bilde for å laste ned BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSBOK for CRI-MAN

 

 

 

 

 

MOI AS er importør av Cri-Man separatorer og utstyr til Norge

 

Cri-Man er en anerkjent produsent av kvalitets- utstyr til gjødsel og biogass-anlegg. Cri-Man separatorene har markedets største kapasitet. Brukes både i landbruk og næringsmiddelindustrien. Separatorene er utviklet for bruk i nordiske forhold. Inntak under med gjennomstrømning som hindrer tetting, og dreneres for frost.

Mobil Separatorenhet – Et samarbeid mellom Cri-man og MOI AS.

Sammen med Cri-man har MOI utviklet en mobil separatorenhet. Denne leveres med transportbånd og styreskap. Enheten kan også leveres med henger- understell (som vist på bildet). MOI monterer også på sin vanntank, som gjør at enheten ikke trenger en ytterligere matepumpe/dykkpumpe. I tanken vil man alltid ha gjødsel tilgjengelig for pumpa ved start/stopp.

 

 
Fordeler med separering
  • Lagerreduksjon på 15–20%
  • Ta ut den tørre fraksjonen i gjødsla til strømateriale
  • Slippe vanntilsetning for høy gjødselvirkning
  • Redusere transportkostnadene
  • Redusere fosforinnholdet i blautgjødsla

Den flytende fraksjonen fra gjødselsepareringen egner seg svært godt til lokal spredning på eng og med slangesystem. Ved spredning på eng er det en fordel at fiberdelen i gjødsla er fjernet og en får større gjødsel- effekt uten å måtte tilsette vann.

 

Fraksjonen kan også benyttes til biogassproduksjon, før restfraksjonen brukes som gjødsel. Innholdet av plantetilgjengelig nitrogen (uorganisk) i den flytende fraksjonen er høyt, samtidig som fosforinnholdet er lavt.

Hvis den faste fraksjonen ikke skal brukes til strø, kan den brukes som gjødsel og jordforbedringsmiddel. Det reduserte volumet gir billigere transport. Den faste fraksjonen kan lagres ute i påvente av bruk. Kan også brukes til produksjon av jordforbedringsprodukter eller forbrennes i forbrenningsanlegg.

 

Fraksjonen kan komposteres, tørkes eller pelleteres. Den kan og blandes med andre gjødseltyper.

 

De mobile separatorenhetene er perfekte i nabosamarbeid eller kan brukes til leie-separering hos andre bønder.

  • Skiller blautgjødsla i fiberfraksjon (15–20 %) og flytende fraksjon (80–85 %)
  • Fiberfraksjonen har tørrstoffinnhold på 25–38 % (justeres på maskinen)
  • Fiberfraksjonen har mye fosfor (60–90 % av totalfosfor i gjødsla havner i fiberfraksjonen) og organisk nitrogen
  • Flytende fraksjon har tørrstoffinnhold på 2–3 % og har mye uorganisk nitrogen og kalium

 

EuroPRO og MOI AS vært landet rundt for demonstrasjon av gjødselseparering.

Nå er over 10 komplette anlegg solgt i Norge!

 

Det er solgt mobile separatorer med stor kapasitet til bønder i maskinsamarbeid, samt store og mindre utgaver til enkeltbønder.

 

 

Kunde Eirik Wallestad fra Sortland fikk nylig levert sin mobile Cri-man Separator fra MOI, solgt av EuroPRO.

- - - - - - - - -

MOI og EuroPRO har testet flere merker separatorer, og har funnet at separatorene fra Cri-Man har overlegen kvalitet og ytelse for norske forhold.

 

 

 

 

Se video fra demonstrasjon av utstyret høsten 2020