Bomech

Generelle opplysninger legger vi her

Bomech Alpin - kombimodell

 

Nå kan vi endelig tilby en enkel kombimodell fra Bomech på 9 meter.

Sammen med Bomech har MOI AS utviklet en modell som kan brukes både bak traktor, som en ren slepeslangemodell, og bak vogn. 3-punkts oppheng med f.eks triangel gjør at du enkelt kan bytte mellom vogn og slepeslange.

 

Denne lette modellen, med egenvekt på kun 570 kg, har Vogelsang fordeler med kutting og betjenes med 1 dobbeltvirkende uttak til å svinge ut begge sider, samt 1 uttak for fordeleren. Sylinder på løftet gjør at den er enkel å sette av, samt å tilpasse høyden når du kjører. Et prisgunstig alternativ for deg som kan kjøre noe med slepeslange, men som også har teiger som du må bruke vogn på.

Tekniske data - Alpin

  1. Arbeidsbredde 9,0m
  2. Transportbredde 3,0 m
  3. Vekt 570 kg
  4. Slangeavstand 300 mm
  5. Slangenedløp 30 stk

Bomech Greenstar Flex

De spesialformede sprederne i rustfritt stål og gummiskoene går igjennom plantene sideveis og gjødselen går direkte i bakken under bladene. Man unngår å skitne til bladene. Dermed blir buskapens kosthold bedre og nærin­g absorberes av plantene på best mulig måte. Etter at gjødselen er fordelt, minskes fordampning gjennom plantedekket.

 

Bomech Greenstar Flex har en solid og robust konstruksjon, men er markedets letteste gjødselnedfeller. Den veier kun i overkant av 600 kg og hele maskinen foldes enkelt inn bak vogna. Dette gjør at den ikke hindrer sikt og ikke er til hinder for deg på smale gårdsveier.

 

På grunn av fjærbelastningen justeres de skyvbare føttene best mulig mot bak­ken. Det er bare litt friksjon som trengs. Sprederne har en ExaCut-fordeler med innebygde fjærbelastede kniver som er selvslipende. Alle fremmedlegemer, steiner osv., samles i steinsamleren som er påmontert som standard.

Fordeler med Greenstar Flex

Slangene vris opp 180°C for å hindre søl
Bakketrykket justeres automatisk
Hydraulisk drift av ExaCut-fordeler (Sikrer jevn fordeling)
Fremmedlegemer samles i steinfelle i vertikalt fordelerhus
Lite vedlikehold
Det kreves ingen egen løfteanordning på vogna
Sprederen kan monteres på alle vogner
Enkel av og påmontering

 

Tabell

Tekniske data - Greenstar Flex
Greenstar Flex 7,5 8,8
Arbeidsbredde 7,5 m 8,8 m
Transportbredde 2,55 m 2,95 m
Vekt 820 kg 880 kg
Slangeavstand 220 mm 220 mm
Slangenedløp 34 40

Bomech Speedy – modeller fra 9-15m

 

Tabell

Speedy One 9 Speedy One 10,5 Speedy 12 Speedy 15
Arbeidsbredde 9 m 10,5 m 12 m 15 m
Transportbredde 2,55 m 2,55 m 2,99 m 2,99 m
Vekt 875 kg 925 kg 1075 kg 1150 kg
Slangeavstand 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm
Slangenedløp 36 42 48 60

 

MOI

Generelle opplysninger legger vi her

 

Moi slepeslangeanlegg for både fanespredere og stripespredere

Duplex fanespreder kan leveres med original fanespreder eller med Vogelsang bred- sprederplate. Både svivler og hydraulisk sving av sprederen blir i sin helhet produsert av Moi.

Moi stripespreder

Utviklet og produsert på Jæren. Leveres i 8 og 12 meters arbeidsbredde. Leveres med vertikal fordeler som er hydraulisk drevet med kutting og steinfelle. Dette hindrer unødvendig stopp ved fremmedlegemer i gjødsla.

Stripesprederen har 4” slangeinnfestning og helt fram til fordeler-huset. Dette gir en jevn og fin fordeling av gjødsla og med en utforming av kniven som sikrer lik gjødselmengde i alle utløp også i bratt terreng. Den unike og solide slangeinnfestningen for slepeslangen sikrer lavt og stabilt trekkpunkt uten bruk av svivel. Kun svivel for slangerotasjon.

Slangetromlene leveres i 2 størrelser.
Galvaniserte rammer med hydraulisk ut- og inntrekk.

 

Moi stripespreder

Arbeidsbredde

8 meter 12 meter
Slangeavstand 250 mm 250 mm
Antall nedløp 40mm 32 stk 48 stk
Vekt 760 kg 970 kg
Transportbredde 3,0 m 3,0 m
Innløp 4” 4”
Vertikal fordeler Hydraulisk Hydraulisk


3